Przejdź do treści

Zarząd i Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK w Koninie

  W dniu 19.04.2023 roku w siedzibie Oddziału PTTK w Koninie przy ul. Kolejowej 11 odbyło się spotkanie nowo wybranych przedstawicieli Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Spotkanie odbyło się w celu ukonstytuowania. W wyniku tajnych głosowań przeprowadzonych w obecności Komisji Skrutacyjnej na Prezesa Zarządu wybrano Andrzeja Łąckiego a na Prezesa Komisji Rewizyjnej Andrzeja Przybylskiego.

  Skład Zarządu:

  1. Andrzej Łacki- Prezes 
  2. Beata Kozikowska- Wiceprezes
  3. Piotr Pęcherski- Wiceprezes
  4. Wojciech Hepner- Sekretarz
  5. Wanda Gruszczyńska- Skarbnik
  6. Jerzy Sznajder- Członek Zarządu
  7. Paweł Hejman- Członek Zarządu

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Andrzej Przybylski- Prezes
  2. Stanisław Gaudyn- Wiceprezes
  3. Urszula Glanc- Sekretarz