Przejdź do treści

WŁADZE ODDZIAŁU

ZJAZD ODDZIAŁU 17 kwietnia 2023 wybrał władze

Zarząd Oddziału PTTK w Koninie ukonstytuowany 19.04.2023 r.
Andrzej Łącki – Prezes
Beata Kozikowska – Wiceprezes
Piotr Pęcherski – Wiceprezes
Wanda Gruszczyńska – Skarbnik
Wojciech Hepner – Sekretarz
Jerzy Sznajder – Członek
Paweł Hejman – Członek
Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Urszula Glanc – Prezes

Stanisław Gaudyn – Wiceprezes

Andrzej Przybylski – Sekretarz

Kadencja trwa 4 lata.