Przejdź do treści

CZŁONKOSTWO / SKŁADKI

Jak zostać członkiem PTTK?


Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do zarządów kół i klubów lub bezpośrednio do Oddziału PTTK w Koninie. Chęć przynależności zgłasza się w formie wypełnionej deklaracji. Należy dołączyć dwa zdjęcia i pieniądze w kwocie: składka + wpisowe + opłata za legitymację.
Deklaracja członka zwyczajnego PTTK / Składki

Potwierdzeniem przynależności do Towarzystwa jest imienna legitymacja członkowska, której ważność w kolejnych latach jest prolongowana po opłaceniu składki członkowskiej. Ważność legitymacji jest zachowana do 31 marca następnego roku.