Przejdź do treści

CZŁONKOSTWO / SKŁADKI

Jak zostać członkiem PTTK?


Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do zarządów kół i klubów lub bezpośrednio do Oddziału PTTK w Koninie. Chęć przynależności zgłasza się w formie wypełnionej deklaracji. Należy dołączyć zdjęcie i opłacić składkę + wpisowe.

Deklaracje obowiązujące od 1 stycznia 2024 rok

Deklaracja członka zwyczajnego PTTK / Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Składki na 2024 r.

Potwierdzeniem przynależności do Towarzystwa jest imienna legitymacja członkowska, której ważność w kolejnych latach jest prolongowana po opłaceniu składki członkowskiej. Ważność legitymacji jest zachowana do 31 marca następnego roku.