Przejdź do treści

O NAS

Historia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
w Koninie sięga 1913 r. kiedy to powstało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Oddział
w Koninie. Założycielami byli znakomici mieszkańcy Konina.
Z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 1950 r. powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.
26 marca 1953 roku odbył się pierwszy Walny Zjazd Założycielski Oddziału PTTK
w Koninie. Dobre tradycje działalności Konińskiego Towarzystwa trwają do dzisiaj.

PTTK jest stowarzyszeniem, którego członkowie chcą sobie wzajemnie pomagać w uprawianiu turystyki. Jest powszechną organizacją turystów i krajoznawców, a ich aktywność i pasja społecznego działania czyni z Towarzystwa ważny ośrodek edukacji krajoznawczo – turystycznej i organizacji ruchu turystycznego.

W Punkcie Informacji Turystycznej PTTK Oddział w Koninie można uzyskać informacje o ciekawostkach krajoznawczych w okolicy, szlakach turystycznych oraz ważniejszych imprezach turystyki kwalifikowanej, organizowanych przez Oddziały PTTK w całej Polsce

W sprzedaży znajdują się materiały krajoznawcze regionu konińskiego: katalogi szlaków pieszych, książeczki, regulaminy i odznaki turystyki kwalifikowanej. Można tu również zweryfikować zdobyte odznaki OTP, KOT, GOT i „Turysta Ziemi Konińskiej”.

PTTK Oddział w Koninie zaprasza do skorzystania z cyklicznych, ciekawych propozycji imprez turystyki kwalifikowanej:

  • SPACERKIEM PO ZDROWIE,
  • Topienie Marzanny,
  • Kolejowe Peregrynacje,
  • Majówka,
  • Rower i Ja,
  • Rajd Wiosenny,
  • Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej,
  • Rajd Integracyjny,
  • Rajd Powstania Styczniowego,
  • Ogólnopolski Rajd Chatkowy.

Wędrując zdobywaj Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „TURYSTA ZIEMI KONIŃSKIEJ”