Przejdź do treści

XXI kadencja Klubu Turystycznego PTTK w Koninie 22.04.2024 r.

    XXI kadencja władz Klubu Turystycznego PTTK w Koninie rozpoczęła się podczas walnego zebrania 22 kwietnia 2024 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie. Frekwencja wyniosła 63%. W imieniu Zarządu Oddziału PTTK w Koninie Odznaki Honorowe PTTK i inne wyróżnienia wręczał kol. Paweł Hejman. Przodownicy turystyki górskiej oficjalnie ogłosili zdobycie uprawnień nr 8500 na Tatry przez Krzysztofa Łyjaka. Wybory wyłoniły zarząd i komisję rewizyjną. Klub Turystyczny PTTK w Koninie nadal będzie realizował zadania statutowe i zaprasza do korzystania z proponowanych wydarzeń. Najstarszy stażem w naszym Oddziale Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej nr 2524 oraz HPTG 1215 Tadeusz Wilczyński wręczył uroczyście legitymację przodownicką nr 8500 najmłodszemu w Koninie czyli Krzysztofowi Łyjakowi. Zdjęcia