Przejdź do treści

Wędrówka śladem węglowym – 2 marca 2024 r.

  Na Spacer po Kwiatek dla Ewy 2 marca 2024 r. zaprosił mieszkańców Konina Klub Turystyczny PTTK w Koninie w ramach realizowanego wspólnie z MZK Konin od 1998 r. projektu „Spacerkiem po Zdrowie”. Od 2024 roku projekt ten został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta.

  Tym razem 49 uczestników spotkało się naprzeciwko nieistniejącej brykietowni, która pracowała do 2000 r. Franciszek Hoch, członek Koła Seniora SIiTG przy KWB Konin, zaprezentował historię brykietowni i stojącego obok budynku dawnej dyrekcji KWB Konin, w którym po 1959 r. mieściła się Zasadnicza Szkoła Górnicza, Technikum, Muzeum Zagłębia Konińskiego, placówka PAN i firmy transportowe kopalni. Uczestnicy spaceru otrzymali pamiątkową widokówkę i materiały informacyjne opracowane przez Franciszka Hocha i Marka Chlebickiego. Pan Marian Chlipała, który pracował na różnych stanowiskach w konińskiej brykietowni, chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami. Organizatorzy przynieśli historyczne eksponaty: brykiet koniński, współczesny brykiet niemiecki, pamiątkowy brykiet ostatniego dyrektora oraz brykiet okazjonalny. Słodkimi „brykietami” z lukrecją (śląskie cukierki zwane kopalniakami) poczęstowała uczestników Marysia.

  Na ulicy Gajowej piechurzy ponownie znaleźli się pod trasą kolejki napowietrznej, prowadzącej z odkrywki Morzysław wzdłuż dzisiejszej ulicy Wyspiańskiego. Obok siedziby Orkiestry Dętej PAK KWB Konin, dawnej przemysłowej przychodni zdrowia i siedziby Nadleśnictwa Konin, trylinką pamiętającą czasy kopalni, spacerowicze udali się na ścieżkę edukacyjną NIESŁUSZ. Pięknie zagospodarowaną z okazji 100-lecia Nadleśnictwa Konin ścieżką, a dalej przez dawny las majątku Niesłusz, grupa dotarła do bocznicy kolejowej. Tutaj w nocy z 12/13 grudnia 1981 r. ukryte zostały 2 składy pociągów z wojskiem. Podziwiając urozmaicony teren piechurzy osiągnęli przejazd przez linię kolejową Poznań-Warszawa. Właśnie w tej okolicy zaplanowano rozwidlenie torów wariantu W9 planowanej linii kolejowej Turek – Konin.

  Wśród luźnych zabudowań ulicy Działkowej uczestnicy dotarli do północnego wykopu odkrywki Morzysław. Warto pamiętać, że dopiero rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 1967 r. do miasta Konina włączono z gromady Morzysław miejscowości: Glinka-Cegielnia, Glinka-Folwark, Glinka-Osiedle, Kurów, Marantów, Morzysław i Niesłusz, teren kopalni węgla brunatnego „Konin” oraz część terenu miejscowości Międzylesie obejmującą tereny baz transportowych i ogródków działkowych.

  Głęboki wykop między ulicą Działkową i Okólną to wyrobisko odkrywki Morzysław, funkcjonującej w latach 1941-1953. Franciszek Hoch opowiedział o różnicy między zwałowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym, o miąższości pokładu węgla, o spągach, stropach, rząpiach, kolejkach łańcuchowych, kolejce napowietrznej i tonach wydobytego węgla. Wzdłuż wykopu grupa doszła do furtki Rodzinnego Ogrodu Działkowego HUTNIK na zwałowisku wewnętrznym, a przejście przez teren ogrodu umożliwił osobiście prezes Krzysztof Rojek.

  Zbiornik w miejscu okupacyjnego wydobycia został zagospodarowany na Park 700-lecia. W pobliżu kortów uwagę przykuły żeliwne słupki. To sworznie anodowe, używane podczas wytopu aluminium w konińskiej hucie.

  W miejscu, gdzie Niemcy podczas okupacji pobudowali zaplecze dla kopalni, stanął kamień z tablicą upamiętniającą przejęcie zakładu przez polską załogę. Niemcy założyli zwałowisko zewnętrzne na polach majątku Glinka. Po badaniach gruntu w latach 1965-1968 teren zwałowiska został przeznaczony pod zabudowę domów jednorodzinnych. Piechurzy przeszli zwałkę ulicą Pionierów. Spacer zakończył się przy wiacie KBO na punkcie widokowym przy ulicy Miłej.

  Dziękujemy Prezydentowi Konina za Honorowy Patronat i obecność, członkom Koła Seniora SIiTG przy Kopalni Konin, uczestnikom, Nadleśnictwu Konin, pomocnikom i MZK Konin, które autobusami liniowymi przywiozło i odwiozło uczestników spaceru.

  Klub Turystyczny PTTK w Koninie