Przejdź do treści

Spacer Walentynkowy 17.02.2024 r.

    Projekt SPACERKIEM PO ZDROWIE, realizowany przez PTTK Konin i MZK Konin dla mieszkańców Konina od 1998 r., od 2024 r. został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Konina. Wiodącym tematem tegorocznych spotkań wybrano: „1000 lat konińskiego górnictwa odkrywkowego”.

    17 lutego 2024 r. linia SPACER MZK Konin przywiozła 57 chętnych do obrębu Wilków, gdzie odwiedzili gruszę pospolitą Pyrus communis – pomnik przyrody przy ul. Piaskowej w Wilkowie, zarejestrowaną rozporządzeniem nr 20 Wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 r., w sprawie uznania za pomniki przyrody. Było to jedno z ostatnich rozporządzeń ostatniego wojewody konińskiego Stanisława Tamma. Grusza stoi na prywatnej działce na życzenie właścicielki, która nie pozwoliła jej wyciąć. Ma 15 m wysokości i obwód ponad 2 metry. Nadal rodzi drobne owoce i daje spory cień.

    W trakcie 3,5 km spaceru uczestnicy zwracali uwagę na przebieg wariantu W9 planowanej linii kolejowej Turek-Konin. W parku w Brzeźnie dołączyły: Pani Wójt gminy Krzymów Danuta Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Urszula Kucharska (z ciasteczkami) i Jagoda Kowalczykiewiczowa, popularyzatorka dorobku Zygmunta Kowalczykiewicza, który napisał m.in. książkę „Zaczęło się w Brzeźnie”. Przekazała kilka książek o historii górnictwa w regionie konińskim autorstwa swojego męża na ręce pani Wójt Danuty Mazur.

    Fascynująca historia bogactw naturalnych występujących w gm. Krzymów i ich wydobywania została pokazana na tablicach ścieżki edukacyjnej „Brzeźno-dziedzictwo pokoleń”. O tajemniczej grocie z piaskowca opowiedziała pani dyrektor Urszula Kucharska. Podziw piechurów wywołał platan-pomnik przyrody, zarejestrowany w 1957 r. orzeczeniem nr 413 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 30.05.1957 r., rosnący przed szkołą.

    Uczestnicy udali się na teren sąsiadujący z GOK Brzeźno, gdzie przy tradycyjnym ognisku podsumowali wrażenia z przechadzki i zaśpiewali wspólnie pieśni przy gitarze. Pięknie położony obiekt u stóp Złotej Góry nastrajał do śpiewania o górach. Pani Wójt zaprosiła do zwiedzania turystycznej gminy Krzymów, a pani dyrektor do odwiedzenia parku i pałacu w Brzeźnie po zakończeniu remontu. Reportaż do gminnego „Ale!Radio” nagrał pan Paweł Markowski. Pan Damian bezpiecznie rozwiózł zdrożonych piechurów po mieście niezawodną linią SPACER MZK Konin. Zdjęcia