Przejdź do treści

Śladami historii sprzed 105 lat

  Dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Konina i Oddział PTTK w Koninie zaprosiły mieszkańców Konina 10 listopada 2023 r. na spacer historyczny z ulicy Szpitalnej, przez Kaliską i Kolską na Wał Tarejwy. Liczne grono piechurów powitał o godz. 16.30 na przystanku MZK Konin przy Rondzie Kamińskiego Andrzej Łącki, prezes Oddziału PTTK w Koninie. Komentarz historyczny należał do Piotra Rybczyńskiego, kierownika konińskiego Oddziału Archiwum Państwowe w Poznaniu i jednocześnie prezesa Towarzystwo Przyjaciół Konina. Ponad 30 uczestników otrzymało biało-czerwone chorągiewki i udało się na pobliski cmentarz z I wojny światowej przy ul. Szpitalnej. Wśród spoczywających tu niemieckich i rosyjskich żołnierzy dało się przeczytać polskie nazwiska. Cmentarz zbudowali Niemcy pod koniec pierwszej okupacji (1914-1918).

  Na mocy rozkazu nr 30/1928 z 15 listopada 1928 r. powstała w Koninie Szkoła Podoficerska Piechoty dla Małoletnich. Szkołę ulokowano w budynkach powojskowych przy ulicy Kaliskiej, a po 10 latach w 1938 r. przeniesiono do Lubawy. Szkoła dała Piechocie przedwrześniowej armii 829 kandydatów na podoficerów, 113 kandydatów do Centrum Wyszkolenia Czołgów i Samochodów Pancernych i kompanię małoletnich przy Centrum Wyszkolenia Saperów w Modlinie. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie, od wielu lat użytkującego dawne koszary, oczekiwała kadra Szkoły i eksponaty w Izbie Pamięci Szkoły Podchorążych Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie. To w tych miejskich koszarach stacjonował w 1918 r. niemiecki garnizon, w którym doszło do utworzenia Rady Żołnierskiej. 11 listopada 1918 r. odbyło się spotkanie pierwszego polskiego burmistrza Edwarda Sikorskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Wincentego hr Wodzińskiego i ławnika Reymonda z Radą Żołnierską w sprawie pokojowego wymarszu garnizonu z Konina. Izba Pamięci Małoletniaków dokumentuje ważny militarny wątek historii Konina i warto ją odwiedzić!

  Na ulicy Kolskiej przewodnik omówił szpital św. Ducha i wykorzystanie pomieszczeń klasztornych przez wojska. Piechurzy doszli do cmentarza katolickiego przy ulicy Kolskiej, gdzie spoczął pierwszy polski burmistrz Konina w 1918 r. Edward Sikorski, a także lekarz powiatowy Roman Ostrzycki. Przy grobie powstańca wielkopolskiego Tadeusza Gerasa i przy zbiorowej mogile żołnierzy z lat 1914-1921-1947 uczestnicy spaceru zapalili znicze. Jedna trzecia piechurów dotarła na Wał Tarejwy. Tu obok pamiątkowej tablicy Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie nastąpiło zakończenie spaceru o godz. 20.05.

  Tekst: W. Gruszczyńska
  Oddział PTTK w Koninie

  Zdjęcia