Przejdź do treści

Jubileuszowi goście

    W poniedziałek 13.11.2023 r. Oddział PTTK w Koninie gościł ważne dla historii organizacji postacie. Kol. Janina Foryńska, prezes Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Koninie od 1979 r. zaprosiła kol. Mariana Staszewskiego z rodziną. Marian Staszewski był prezesem zarządu Oddziału PTTK w Koninie w ważnych latach 1975-1991.  Goście zapoznali się z przywiezionymi właśnie z Muzeum Okręgowego w Koninie planszami i eksponatami, które stanowiły ekspozycję „70 lat Oddziału PTTK w Koninie 1951-2023” od 17 września 2023 r. i wpisali się do kroniki.